O Nás

Fide, sed cui, vide

JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.

 •  vyštudovala Právnickú fakultu UPJŠ v Košiciach
 • 1997 - 2000 Mestský úrad v Prešove, odbor mestského majetku
 • 2000 odborná asistentka na Katedre občianskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, výuka práva duševného vlastníctva, mediálneho práva, občianskeho práva, práva informačných technológií
 • 2004 - 2005 Humboldtova univerzita v Berlíne, Právnická fakulta, postgraduálne štúdium (LL.M.)
 • 2008 výkon advokácie
 • študijné pobyty a stáže v Nemecku (Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht v Mníchove), v Poľsku (Varšava, Krakov), v Rusku (St. Petersburg) a v Holandsku
 • bývalá štipendistka DAAD a Nadácie Konrada Adenauera
 • absolvovala Inštitút duševného vlastníctva pri Úrade priemyselného vlastníctva SR
 • revízorka SOLA1N, n.o. – zaoberajúcej sa softvérovým právom, právom duševného vlastníctva
 • publikačná činnosť aj v zahraničí v oblasti duševného vlastníctva
 • prednáša na Úrade priemyselného vlastníctva SR, na konferenciách vo veciach práva duševného vlastníctva a mediálneho práva, prednášala právo duševného vlastníctva na Fakulte úžitkových umení TU v Košiciach a mediálne právo na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzite v Prešove a Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach
 • odborné zameranie v oblasti práva duševného vlastníctva